Rynek pracy w Katowicach, a wysokość zarobków

Data dodania: 2017-02-02

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, stopa bezrobocia w województwie śląskim pod koniec roku wynosiła 6,6%. Warunki pracy są więc naprawdę dobre. Jak jednak wyglądają zarobki na Śląsku? Mieszkańcy województwa śląskiego zarabiają miesięcznie średnio 4 112 zł. Na większe pensje mogą liczyć tylko pracownicy z województwa pomorskiego (4121 zł) i mazowieckiego (4996 zł). Mimo wszystko liczby te nie w pełni oddają faktyczny stan płac.

Śląski rynek pracy

Pod koniec ubiegłego roku, liczba osób bezrobotnych w województwie śląskim wynosiła 119 981 osób. Najwięcej osób niezatrudnionych odnotowano w Bytomiu, Sosnowcu  i Częstochowie. W 2016 roku minimalna pensja krajowa wynosiła 1850 zł brutto, jednak w tym roku została podniesiona do 2000 zł brutto. Jest to dobry znak zarówno dla osób poszukujących etatu, jak i aktywnych zawodowo. W województwie śląskim najwięcej ofert pracy można znaleźć w Katowicach. Tam też znajduje się siedziba jednego z największych pracodawców - nie tylko w tym regionie, ale i w całym kraju. Tauron Polska Energia, bo właśnie o nim mowa, zatrudnia 25 tys. pracowników. Również firmy: Antal, Grafton Recruitment, Sutco-Polsca Sp. z o.o. często prowadzą rekrutacje. Nic więc dziwnego, że młodzi ludzie szukają pracy właśnie w Katowicach. 

Ile można zarobić w Katowicach?

Według GUS średnie miesięczne wynagrodzenie w tym rejonie wynosi 4112 zł. Jednak ten parametr wcale nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji finansowej mieszkańców Śląska. Bardziej szczegółowo do tej problematyki podszedł serwis Praca Katowice. Opublikowany raport: „Zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku” oparł na ankietach od 725 osób aktywnych zawodowo w tym obszarze. Badania pokazały, że 15% mieszkańców zarabia mniej niż 1361 zł. Dotyczy to głównie osób pracujących w branży handlowej. Zaznaczyć należy, iż to najniższe wynagrodzenie w 67% przypadków dotyczy osób, które wykonują zawód inny niż wyuczony.

Powyżej 2000 zł zarabia jedynie nieco ponad połowa mieszkańców. Nic więc dziwnego, że 72% ankietowanych nie jest zadowolonych z zarobków i warunków pracy. Więcej powodów do zadowolenia mają osoby pracujące jako programiści, bankowcy oraz ludzie związani z mediami i marketingiem, gdyż ich wynagrodzenie przekracza 6000 zł. Według danych portalu Nowoczesna Firma (czytaj: Top 6 zawodów przyszłości – prognoza na najbliższe… 12 miesięcy) to właśnie programiści stron internetowych mają największe szanse na zdobycie pracy i wysokie zarobki. W województwie śląskim, najłatwiej można znaleźć pracę w Katowicach.

Wynagrozenie poniżej 1 361 zł netto otrzymuje 15 proc. przepytanych mieszkańców Śląska i 34 proc. z nich ma wykształcenie średnie. Ponadto są to osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy, ponieważ ich łączny staż pracy wynosi najczęściej (35 proc.) od 1 do 3 lat, a 24 proc. na dzień badania nie miało przepracowanego nawet roku. Co ciekawe, 39 proc. ankietowanych, którzy zarabiają poniżej 1 361 złotych jest zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 osób). Zebrane dane potwierdzają tezę, że najlepsza inwestycja to ta w samego siebie - komentuje Gabriela Pyjas, Content Manager i autor badania z portalu Praca Katowice.

Kobiety vs. mężczyźni

Porównanie zarobków kobiet i mężczyzn nie napawa optymizmem. Więcej niż 2000 zł zarabia jedynie 35% kobiet i aż 71% mężczyzn. Wynagrodzenia powyżej 6000 zł dotyczą tylko 2% pań i 9% panów. Mimo że płeć żeńska częściej zdobywa wykształcenie wyższe niż mężczyźni (dotyczy to odpowiednio 46% i 26% ankietowanych), to wciąż rzadko mogą liczyć na stanowiska kierownicze. Większość kobiet wybiera nauki ekonomiczne i humanistyczne, podczas gdy mężczyźni preferują techniczny profil wykształcenia.

Podziel się na:

Najpopularniejsze: