Da Vinci - Szkoła, która uczy i wychowuje szczęśliwego człowieka

Data dodania: 2019-12-13

Nasze podejście do edukacji wynika z naszego zrozumienia, co człowiekowi jest potrzebne, aby prowadzić szczęśliwe życie. Naszym dążeniem jest, aby młody człowiek kończył szkołę jako harmonijna osobowość, mając rozwinięte kompetencje w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku całościowy, zrównoważony rozwój, który obejmuje:

 • zrozumienie jak działa otaczający świat,
 • poznanie siebie i nauczenie się jak kierować własnym życiem,
 • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z ludźmi,
 • wykształcenie swej sprawczości iprzedsiębiorczości.

Tworzymy  środowisko, w którym każdy z naszych uczniów może rozwijać swój  indywidualny potencjał. Uczymy pracowitości, sumienności i staranności.

JAK UCZYMY W KLASACH 1 - 3 ?

W najmłodszych klasach bazujemy na przekonaniu że dziecko swoją przygodę edukacyjną powinno rozpocząć od poznania siebie, swoich predyspozycji i rozwoju wewnętrznych wartości. Wspieramy uczniów w:

 • rozwijaniu ciekawości świata,
 • rozwijaniu poczucia sprawstwa,
 • kształtowaniu odwagi do działania,
 • rozwijaniu umiejętności współpracy,
 • rozwijaniu poczucia własnej wartości.

JAK UCZYMY W KLASACH 4 - 5 ?

Na półmetku szkoły podstawowej skupiamy się aby dzieci w sposób łagodny przeszły z edukacji zintegrowanej do dziedzinowej (przedmiotowej). Wspieramy uczniów w:

 • utrzymaniu zintegrowanego obrazu świata
 • zainicjowaniu samodzielnej pracy z celami edukacyjnymi,
 • rozwijaniu motywacji do twórczego działania i własnego rozwoju,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości,
 • dalszym rozwijaniu umiejętności współpracy.

 

JAK UCZYMY W KLASACH 6 - 8 ?

W najstarszych klasach kładziemy nacisk na rozwój w dzieciach samodzielności oraz dojrzałej współpracy w otaczającym je świecie. Wspieramy uczniów w:

 • samodzielnym uczeniu się,
 • samodzielności w zarządzaniu swoim rozwojem,
 • doskonaleniu umiejętności współpracy,
 • umacnianiu poczucia własnej wartości.

Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty dodatkowych zajęć m.in. takich jak:

 • Język Angielski
 • Robotyka z klockami Lego
 • Programowanie
 • Szachy
 • Eksperymenty chemiczne
 • kuchcikowo
 • sks
 • kółka przedmiotowe
 • EDUKATORIA
 • Indywidualna nauka gry na instrumentach w ramach współpracy ze Szkołą Muzyki Rozrywkowej OMC

 

EDUKACJA DOMOWA

Naszym wyzwaniem jest wspierać rodziny na tej drodze. Nie chcemy przeszkadzać, ale dyskretnie towarzyszyć, aby dzieci w pełni mogły wykorzystać możliwości jakie daje ta forma nauki. Dzięki temu dzieci mogą korzystać z kształcenia w domu zgodnie z polską podstawą programową. Naszym celem jest też zapewnienie przyjaznej i niestresującej atmosfery podczas egzaminów klasyfikacyjnych uczniów edukacji domowej.

Przyjmujemy do  klas o profilu:

 • Językowym dodatkowo 5 h języka angielskiego w tygodniu

·         Informatycznym dodatkowo 4 godziny informatyki w tym robotyka (lego ) i programowanie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci
ul. Bystrzańska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Szkoła otwarta jest od 7.00-17.00

/artykuł sponsorowany/

Podziel się na:

Najpopularniejsze: