Międzyprzedszkolny konkurs wiosenny

Data dodania: 2020-02-09

Zapraszamy do udziału w III edycji międzyprzedszkolengo konkursu wiosennego, organizowanego przez Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej.

 

Regulamin Konkursu

I Organizator:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej.
Bielsko-Biała ul. Komorowicka 338

 

II Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne.
 2. Zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie.
 3. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości.
 4. Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci

III Zasady konkursu:

1) Konkurs adresowany jest do dzieci z wszystkich przedszkoli na terenie miasta Bielska-Białej i całego powiatu bielskiego.

2) Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie WACHLARZA Pani Wiosny w formie przestrzennej.

3) Technika wykonania pracy jest dowolna, wybrana przez uczestnika.

4) Wielkość maksymalna pracy – 50 cm.

5) Praca konkursowa musi być wykonana wspólnie, przez dziecko i rodziców, dziadków lub rodzeństwo.

6) Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko dziecka, wiek, przedszkole.

7) Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie zasad uczestnictwa oraz terminowe dostarczenie pracy.

8) Każde przedszkole może być reprezentowane przez maksymalnie 3 prace.

9) Po zakończeniu konkursu, prace przechodzą na własność przedszkola i zostaną wyeksponowane
w Książnicy Beskidzkiej – filia Komorowice ul. Olimpijska 16, na wystawie pokonkursowej.

10) Prace laureatów będą prezentowane na profilu Przedszkola nr 40:
https://www.facebook.com/Przedszkole-Nr-40-1427932054119838/

11) Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych - oceniana
będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.

12) Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.

13) Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz 833, z późn. zm.)

VI Termin miejsce dostarczenia prac:

Prace należy dostarczyć do 13 marca 2020r.,

do Przedszkola nr 40, ul. Komorowicka 338, 43-300 Bielsko-Biała

 

V Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Ocena prac i wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 23.03.2019r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu Przedszkola nr 40 oraz przesłane drogą mailową
  do przedszkoli, których wychowankowie wezmą udział w konkursie.
 • Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Przedszkolu nr 40 w Bielsku-Białej,
  w dniu 27.03.2019r.
 • Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

 

Data:
2020-03-13
Rozpoczęcie:
Miejsce:
Bielsko-Biała, Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej
Wstęp:
Darmowy
Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ