Wymagający naprawy dach i okna, zacieki na ścianach, elewacja do odnowienia. Dom Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu pilnie potrzebuje remontu!

Data dodania: 2020-10-05

Grożący przeciekaniem jesienią dach i okna, zacieki na ścianach i czekająca na odświeżenie elewacja. Wymagające odnowienia i wyposażenia w nowy sprzęt pomieszczenia - budynek Domu Aniołów Stróżów w Katowicach - Załężu potrzebuje remontu. 20 września Stowarzyszenie rozpoczęło internetową zbiórkę pieniędzy, z której dochód zostanie przeznaczony na odnowienie miejsca, w którym każdego dnia pomoc otrzymuje 70 dzieci z biednych rodzin. Potrzebnych jest prawie 350 tys. zł.

Dom Aniołów Stróżów od 26 lat działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie z pogórniczych i pohutniczych dzielnic biedy. Na Śląsku i w Zagłębiu Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie 8 świetlic terapeutycznych, klubów malucha, klubów rozwoju dzieci i młodzieży, programy uliczne oraz poradnię rodzinną. Placówki znajdują się w 3 miastach - Katowicach - Załężu, Chorzowie - Batorym oraz Sosnowcu - Juliuszu.

- Codziennie opiekujemy się ok. 130 dziećmi w wieku od 2,5 do 18 lat, a w programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin - wylicza Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.

Organizacja na stałe wpisała się już w pejzaż katowickiego Załęża. Charakterystyczny budynek przy skrzyżowaniu ulicy Gliwickiej i Bocheńskiego zna zapewne wielu. Dom Aniołów Stróżów, który na Śląsku i w Zagłębiu, pomaga borykającymi się z trudnościami dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, na Załężu obecny jest od 1999 roku. W tym miejscu Stowarzyszenie prowadzi 3 Świetlice Terapeutyczne dla dzieci w wieku: przedszkolnym, młodszym oraz starszym szkolnym, Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy oraz prowadzi tzw. streetworking, czyli pracę na ulicach i podwórkach dzielnicy. W świetlicach i klubach wspiera dzieci i młodzież, które mają problemy z nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi i dorosłymi, kłopoty na tle rodzinnym czy trudności w nauce.

- Dzięki sponsorom, a także pozyskanym dotacjom, wyremontowaliśmy już pomieszczenia przedszkola oraz klubu, a także podwórko wraz z placem zabaw. Teraz czeka nas najtrudniejszy, ale i kluczowy dla funkcjonowania Domu etap - mówi Monika Bajka. - Niestety sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że znaleźliśmy się w trudnym położeniu i dysponujemy ograniczonymi zasobami. Część sponsorów była zmuszona ograniczyć wsparcie, odwołaliśmy także wszystkie wydarzenia i akcje w trakcie których planowaliśmy zbierać środki finansowe – tłumaczy. - Stąd pomysł organizacji internetowej zbiórki. To bardzo ważne!

Remontową akcję może wesprzeć każdy. Wystarczy dokonać wpłaty poprzez stronę anioly24.pl/remont.

Data:
2020-09-20
Rozpoczęcie:
Miejsce:
Katowice, ul. Gliwicka 148
Wstęp:
Darmowy
Podziel się na:

Najpopularniejsze: